ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА ГРАДИШКА

Post Date: 22/11/2022

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА ГРАДИШКА

ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА ГРАДИШКА

Обавјештавају  се сва заинтересована физичка и правна лица да је Градоначелник града Градишка расписао Оглас о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка.

Продаја ће се извршити путем усменог јавног надметања за сљедеће путничке аутомобиле:

  1. Renault Clio, година производње 2006,
  2. Renault Clio, година производње 2006,
  3. Renault Megane, година производње 2008,
  4. Lada Niva, година производње 2007.

Понуде се достављају лично на протоколу Градске управе града Градишка, канцеларија број 7 или путем поште на адресу: Град Градишка, Видовданска 1А, 78400 Градишка у затвореној коверти са назнаком „не отварати-понуда за продају путничких аутомобила“.

Понуде се достављају до 07.12.2022. године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања.

Отварање благовремено пристиглих понуда одржаће се дана 07.12.2022. године са почетком у 13:00 часова у сали број 47 зграде Градске управе града Градишка.

Путнички аутообили који су предмет продаје могу се погледати сваким радним даном у периоду трајања огласа у времену од 08:00 до 14:00 часова уз претходну најаву.

Све информације могу се добити у Одсјеку за заједничке послове, на број телефона 051 810 346.

Цјелокупан текст огласа објављен је на огласној табли Градске управе града Градишка и на web страници линк  и исти садржи све информације о начину пријављивања на оглас и списак потребне документације.