РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ГРАДИШКУ

Post Date: 12/08/2022

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ГРАДИШКУ

Обавјештавају се удружења грађана која су регистрована у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05), а имају сједиште на подручју града Градишка и дјелују најмање двије године у сљедећим областима: социјалне заштите-помоћи сиромашним и социјално угроженим; помоћ лицима са инвалидитетом, дјеци и старим особама; здравства, науке, заштите животне средине, људских права, права мањина, област културе, вјерских слобода и другим областима од интереса за локалну заједницу, да је Градоначелник града Градишка расписао Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од интереса за Град Градишку.

Текст Јавног конкурса објављен је 12.08.2022. године на Огласној табли Града Градишка и званичној интернет страници Града Градишка.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања, тј. закључно са 29.08.2022. године.

Све информације се могу добити на званичној интернет страници Града Градишка  www.gradgradiska.com, а за додатна појашњења и на телефон Градске управе број: 051/810-363 и 051/810-362.