ОГЛАС – излагање на јавни увид Нацрта Плана „Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 1,4 и 5 – Западни дио градске зоне Градишке „Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД

Post Date: 31/05/2022

ОГЛАС – излагање на јавни увид Нацрта Плана „Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 1,4 и 5 – Западни дио градске зоне Градишке „Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД

ГРАД ГРАДИШКА
Одјељење за просторно уређење и грађење

ОГЛАС

                Одјељење за просторно уређење и грађење Града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт Плана „Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 1,4 и 5 – Западни дио градске зоне Градишке „Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД бити изложен у просторијама Градске управе Града Градишка на јавном увиду у периоду од 09.06.2022. године до 09.07.2022. године.

Увид у нацрт Плана се може извршити сваким радним даном у току радног времена.

Нацрт Плана ће бити изложен и у просторијама носиоца израде плана Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бањалука и просторијама Мјесне заједнице Обрадовац.

У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у шалтер сали Градске управе) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми или на e-mail: sasa.subotic@gradgradiska.com.

Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт Плана се могу дати или послати најкасније 09. јула 2022. године.

Све информације везано за јавни увид у Нацрт Измјене дијела Регулационог плана подручја зона 1,4 и 5 – Западни дио градске зоне Градишке „Градишка запад“ – БЛОК СТАНДАРД могу се добити у канцеларији бр. 12 или на тел. 051/810-312.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Саша Суботић