ОБАВЈЕШТЕЊЕ – У ТОКУ ВРШЕЊЕ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

Post Date: 18/05/2022

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – У ТОКУ ВРШЕЊЕ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се грађани са подручја града Градишка да је у току вршење систематске дератизације насељених мјеста на подручју града Градишка. Дератизацију врши предузеће „ЕКО-Бел“ из Трна у периоду од 18.05. до 18.06.2022. године.

Дератизација обухвата:

 • Домаћинства;
 • Стамбене објекте (зграде);
 • Школе и предшколске установе;
 • Објекте културе, физичке културе, хуманитарне установе;
 • Јавне повшине, обалу ријеке Саве;
 • Објекте државних и приватних предузећа и
 • Објекте приватних радњи

За напријед наведене категорије дератизација ће се вршити према усвојеном цјеновнику „ЕКО-БеЛ“ –а од стране корисника услуга или раније потписаним Уговорима између истих и извођача радова.

Субјекти, чије трошкове вршења услуга дератизације сноси буџет Града Градишка су:

 • Породице погинулих бораца;
 • Породице инвалида овог рата;
 • Породице цивилних жртава рата и
 • Породице социјално угрожених

Наведене категорије становника дужне су извођачима предочити рјешење о признатом статусу.

Да би акција дератизације била што успјешнија грађани се моле да омогуће стручним екипама извођење дератизације, да онемогуће приступ дјеци и домаћим животињама затрованим мамцима, да затровану масу не дирају рукама и да се придржавају упутстава која ће им на терену дати стручне екипе.