ЈАВНИ   ПОЗИВ – ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „МАЊУРЕВИ-СТАДИОН-ТОПЛАНА“

Post Date: 06/05/2022

ЈАВНИ   ПОЗИВ – ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „МАЊУРЕВИ-СТАДИОН-ТОПЛАНА“

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и грађење

ЈАВНИ   ПОЗИВ

Скупштина града Градишка је усвојила  Одлуку о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“. Измјена плана обухвата простор омеђен Дејтонском улицом, Улицом Жарка Сабљића, те неименованом улицом која спаја ове двије улице, површине приближно 1,95 хектара.

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату овог плана, да у року од 15 дана од дана објављивања овог позива доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту које је у њиховом власништву. Приједлози и сугестије се достављају у писменој форми и предају у канцеларији број 4, у шалтер сали Градске управе Градишка.  Рок за достављање је 20.05.2022. године у 15.00 часова.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Саша Суботић