ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ-ЗАКЉУЧАК О ИЗМЈЕНИ ЗАКЉУЧКА, 23.07.2021. ГОДИНЕ

Post Date: 23/07/2021

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ-ЗАКЉУЧАК О ИЗМЈЕНИ ЗАКЉУЧКА, 23.07.2021. ГОДИНЕ

Број: 02-022-229/21
Датум: 23.7.2021. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона o заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, бp. 90/17, 42/20 и 98/20), чл. 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите општине Градишка у области заштите и спасавања („Службени гласник општине Градишка” бр. 4/13) и чл. 68. и 88. Статута Града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бp. 4/17 и 5/19), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20) и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 93-12/21, од 21.7.2021. године, а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, са телефонске сједнице одржане 23.7.2021. године, командант штаба доноси

 

ЗАКЉУЧАК
о измјени закључка

 

  1. У Закључку Градског штаба за ванредне ситуације града Градишка, број: 02-022-227/21, од 15.7.2021. године, тачка 5. мијења се и гласи:
    „5. Од 23.07.2021. године, у периоду од 06:00 до 03:00 часа наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 1) овог закључка, дозвољавају се:

1) такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране „ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске“,

2) организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране „ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.“

  1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                                 КОМАНДАНТ ШТАБА

                                                                                                                                                                                                                               Зоран Аџић