РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА

Post Date: 11/03/2021

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА

Број: 08-372- 50 /21
Датум: 11.03.2021. године

На основу чланa 15. Правилника о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата на подручју града Градишка,  Комисија за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих ратних војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на основу Одлуке донешене на сједници одржаној 08.03.2021. године расписује,

К О Н К У Р С

 1. Расписује се конкурс за додјелу помоћи из Буџета града Градишка за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, а који се налазе у изградњи, куповини или нужној адаптацији стамбеног објекта.
 2. Укупан износ средстава за расподјелу по конкурсу је 117.200,00 КМ. Средства помоћи из Буџета града ће се реализовати према Програму Борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2021. годину на подручју града Градишка.
 3. У складу са Правилником, новчана средства се одобравају у износу зависно од статуса подносиоца:
  • породице погинулих и несталих бораца, ратни војни инвалиди од 1. до 4. категорије и породице умрлих ратних војних инвалида до 6.000,00 КМ за изградњу или куповину стамбеног објекта, 3.000,00 КМ за нужну адаптацију стамбеног објекта
  • ратним војним инвалидима од 5. до 10. категорије, породицама умрлих бораца, борцима од 2. до 7. категорије и цивилним жртвама рата средства се могу одобрити у износу до 2.000,00 КМ за градњу, адаптацију или куповину стамбеног објекта
  • борцима 1. категорије могу се одобрити средства у износу до 2.000,00 КМ за градњу, адаптацију или куповину стамбеног објекта
 1. Критерији на основу којих се врши додјела новчаних средстава по овом конкурсу су:

а) статус члана породице погинулог борца,

б) статус ратног војног инвалида,

в) стамбена ситуација,

г) дужина војног ангажовања у рату,

д) број чланова породичног домаћинства,

ђ) здравствено стање чланова породичног домаћинства и

е) социјална ситуација у домаћинству.

 1. Подносилац захтјева дужан је уредно попунити пријаву на конкурс и доставити све потребне доказе.

а) Статус члана ППБ
– рјешење надлежног органа (копија)

б) Статус ратног војног инвалида
– рјешење надлежног органа (копија)

в) стамбена ситуација
–  доказ о посједовању грађевинског плаца и градњи објекта (посједовни лист, купопродајни уговор, рјешење о додјели земљишта или други доказ о посједовању земљишта подносиоца захтјева или некога од члана домаћинства)
– доказ о куповини стамбене јединице (купопродајни уговор и посједовни лист)
– уговор о подстанарском односу или изјава станодавца
– рјешење о алтернативном смјештају

г) дужина војног ангажовања у рату
– рјешење о утврђивању статуса борца (категоризација) за учеснике конкурса и члана породичног домаћинства

д) број чланова породичног домаћинства
– изјаву издату и овјерену од стране надлежног органа управе (кућна листа)

ђ) здравствена ситуација
– рјешењем о војном или цивилном инвалидитету донијетим у складу са важећим Законом, а неспособност за рад – налазом, оцјеном и мишљењем надлежне љекарске комисије,

е) социјална ситуација у домаћинству,
– коначно рјешење надлежног органа и потврда да се право и даље користи,
(ако је подносилац или члан домаћинства у стању социјалне потребе у смислу прописа о социјалној заштити)

 1. Поступак конкурса регулисан је Правилником о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата.
 2. Рок за подношење пријава на конкурс је до 26.03.2021. године. Пријаве на конкурс предају се у згради Градске управе града Градишка, шалтер сала – шалтер Одјељења борачко-инвалидске заштите број 9.
 3. Конкурс ће бити објављен на огласној плочи Градске управе Градишка и средствима јавног информисања, а доставиће се и градској Борачкој организацији, Организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила и Удружењу ратних војних инвалида.

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дарко Десанчић