Ј А В Н И    П О З И В

Post Date: 12/11/2020

Ј А В Н И    П О З И В

Скупштина града Градишка усвојила је Одлуке о приступању изради сљедећих просторно – планских докумената:

  1. Измјена Регулационог плана дијела центра Градишке (локација Тржница),
  2. Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке „Градишка – исток“ (локација Крошња),
  3. Регулациони план „Кружна раскрсница Обрадовац“.

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у предметним обухватима, да у року од  15 дана од дана објављивања овог позива доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту које је у њиховом власништву. Приједлози и сугестије се достављају у писменој форми и предају у канцеларији број 4, у шалтер сали Градске управе Градишка.

Све информације везане за предметне Планове могу се добити позивом на број 051/810-320 или у канцеларији број 20 Градске управе Градишка.