ОГЛАС – Нацрти докумената просторног уређења на јавом увиду

Post Date: 12/11/2020

ОГЛАС – Нацрти докумената просторног уређења на јавом увиду

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће у периоду од 20. 11. 2020. године до 21. 12. 2020. године на јавном увиду бити Нацрти докумената просторног уређење:

1. Измјена дијела РП подручја „Агроиндустријска зона – Нова Топола“ и

2. Измјена дијела РП „Нова Топола – Запад“ (к.ч. број 1927/1, 1929/1, к.о. Нова Топола).

Нацрти Планова ће бити изложени у просторијама Градске управе Градишка, а увид у Нацрте планова се може извршити сваким радним даном од 7,30 сати до 15,30 сати, као и у просторијама носиоца израде Плана – „АЦС студио“ д.о.о. Бања Лука.

Све информације везане за јавни увид могу се добити у канцеларији број 20 Градске управе града Градишка или на број телефона 051/810-320, а у току трајања јавног увида заинтересовани могу давати примједбе, приједлоге и мишљења која ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми, најкасније до 21. 12. 2020. године.