ОГЛАС – Нацрт Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ – кружна раскрсница на јавном увиду

Post Date: 30/04/2020

ОГЛАС – Нацрт Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ – кружна раскрсница на јавном увиду

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ – кружна раскрсница, бити на јавном увиду у периоду од 08. маја до 08. јуна 2020. године.

Нацрт плана ће бити изложен у просторијама Градске управе града Градишка.  Увид у Нацрт плана се може извршити сваким радним даном у току радног времена.

Нацрт плана ће бити изложен и у просторијама носиоца израде плана „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука.

У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у шалтер сали Градске управе) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми или на е-mail: sasa.subotic@gradgradiska.com.

Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт плана се могу дати или послати најкасније до 08. јуна 2020. године.

Све информације везано за јавни увид у Нацрт Регулационог плана подручја  „Агроиндустријска зона Нова Топола“ – кружна раскрсница се могу добити у канцеларији бр 4 или на  тел.  051/810-304.