ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРВОМ САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ГРАДИШКА

Предмет и циљ Грaдска управа града Градишка (у дaљњeм тeксту: Oргaнизaтoр сajмa) пoзивa свe заинтересоване привредне субјекте дa искaжу интeрeс зa учешће на Првом сајму образовања и запошљавања града Градишка, кojи ћe [...]

АНКЕТИРАЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавају се корисници услуга јавног превоза лица (путници који за превоз користе аутобус) да ће се у склопу израде Мастер плана саобраћаја Града Градишка, дана 28.11.2019. године (четвртак), у [...]

ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГРАДА ГРАДИШКА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГРАДА ГРАДИШКА ОБАВЈЕШТЕЊЕ Избор спортисте Града Градишка зa 2019. годину одржаће се 16. децембра 2019. године (понедјељак) у Културном центру у Градишци у 20:00 часова. Признања и награде додијелиће се [...]

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Број: 02-012-1- 660/19 Датум: 18. 11. 2019. године Скупштина града Градишка на 28. редовној сједници, која је одржана  дана 14. 11. 2019. године, утврдила је нацрте сљедећих аката и исте упутила у јавну расправу [...]

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗНОМ ПРЕГЛЕДУ МЕСА НА ТРИХИНЕЛОЗУ

С обзиром да почиње сезона тарадиционалног припремања свињског меса за зимницу обавјештавамо становништво да су, у складу са законом, обавезни и дужни одмах након клања извршити преглед меса на трихинелозу. Преглед меса на [...]

Прелиминарна листа корисника средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК КОМИСИЈA ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ЗАПОШЉАВАЊУ У ПАРТНЕРСТВУ СА МЕГ ПРОЈЕКТОМ КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЧЕТНИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ Број: 02-3-3-3/19 Датум: 11.11.2019. године На основу Програма подстицаја економском развоју [...]

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – анкетирање у периоду од 12.11. до 29.11.2019. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА Тим за квалитет Града Градишка ОБАВЈЕШТАВА грађане да ће се у периоду од 12.11. до 29.11.2019. године вршити испитивање задовољства грађана услугама Градске управе града Градишка. Анкетирање ће се проводити у просторијама [...]

 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК  Број : 02-012- 1-639 /19 Датум: 06.11.2019.године  ОБАВЈЕШТЕЊЕ У складу са чланом 62. тачка 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12 и 52/14), обавjештавам грађане [...]