ZAVRŠENA AKTIVNOST “TRAINING FOR DIH STAFF AND PAB MEMBERS”

Post Date: 26/02/2021

ZAVRŠENA AKTIVNOST “TRAINING FOR DIH STAFF AND PAB MEMBERS”

U sklopu projekta razvoj kroz digitalne inovaativne habove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru završena je aktivnost “Training for DIH staff and PAB members”. Poslednja dva treninga održala su se u februaru 2021. godine u prostorijama Razvojne agencije Gradiška –RAGA.

Cilj edukacije je bio osnaživanje internih kapaciteta za upravljanje HUB 078, razvoj strateškog plana HUB

078 (plana održivosti) i akcionog plana.

Sve aktivnosti su podjeljena u dva modula sa posebno definisanim temema i rezultatima svakog modula.

 

 1. Modul I održan je 28.11.2020. godine i 12.12.2020. godine za ukupno 7 polaznika.

Modula 1  je pokrivao sledeće teme:

 1. Preduzetništvo i Startup kompanije;
 2. Startup ekosistem i primjeri dobre prakse;
 3. Vizija HUB-a, upoznavanje sa aktivnostima i definisanje očekivanja;
 4. Identifikacija korisnika (mapiranje korisnika);
 5. SWOT analiza;
 6. TOWS analiza;
 7. Strateški i operativni ciljevi;
 8. Analiza stakeholder.

 

 1. Modul II održan je 06.02.2021. godine i 13.02.2021. godine za ukupno 7 polaznika.

Edukacija i radionica su dio planiranog Modula 2 koji je pokrivao sledeće teme:

 1. Usaglašavanje vizije i strateških ciljeva HUB 078
 2. Definisanje i usaglašavanje operativnih ciljeva HUB 078
 3. Upravljanje rizicima, analiza rizika
 4. Istraživanje potreba u lokalnoj zajednici (izrada upitnika, identifikcaija ciljanih grupa)
 5. Izrada Akcionog plana

Opšti cilj projekta je da doprinese održivom i konkurentnom ekonomskom i tehnološkom razvoju, stvaranjem efikasnog i djelotvornog poslovnog okruženja zasnovanog na inovacijama, novim tehnologijama, ICT rješenjima u prekograničnom projektnom području (Gradiška, Daruvar, Lipik i Kotor). Takođe, doprinosi i jačanju socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja primjenom zajedničkih aktivnosti na polju jačanja konkurentnosti i poslovnog okruženja.

Polaznik edukacije i član DIH osoblja, gđica. Nataša Ristić istakla je da je ova edukacija bila vrlo korisna i da će u budućnosti moći dalje samostalno da rade na uspostavljanju HUB-a i da rade na njegovoj samoodrživosti.

Direktor Razvojne Agencije – RAGA, g. Bogdan Vicanović, rekao je da je ovo veoma značajan projekat jer će ovaj HUB postati mjesto gdje će pružiti mladim ljudima podršku da kreiraju svoje ideje, da stiču nova znanja i da dobiju mogućnost pokretanja vlastitih biznisa i samim tim da budu konkurentiji na tržištu rada.

Grad Gradiška je prepoznala značaj IT sektora i svakako su ciljne grupe, nezaposlene osobe, mladi ljudi, preduzeća iz IT sektora a i druga preduzeća koja imaju za cilj unaprijediti svoj marketing firme kao i uvezati se sa drugim privrednicima sa projektnog područja.

Kroz ovu edukaciju smo direktno uključili i članove PAB-a iz IT sektora, želimo da čujemo njihove potrebe, želimo da čujemo šta je to što oni žele da urade i da čujemo na koji način možemo unaprijediti naše poslovanje. Iz ove edukacije proizilaze dva važna dokumenta za budući HUB Strateški Plan HUB-a i Akcioni plan HUB-a.

Koordinator projekta g. Nemanja Davidović je rekao da su kroz ovu aktivnost postavili temelje upravljanja budućim HUB-om, jer su budući članovi DIH osoblja i PAB članovi prošli ovu edukaciju i stekli nova znanja koja će im dalje poslužiti za rad i upravljanje HUB-om,.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.487.795,68EUR, dok je projektni finansijski iznos namjenjen za Grad Gradišku 290.530,97EUR (EU sredstva: 246.951,32EUR; Sufinansiranje Gradske uprave: 43.579,65  EUR).

Partneri na ovom projektu su grad Daruvar i grad Lipik iz Hrvatske i opština Kotor iz Crne Gore.

Podsjetio je da se sve aktivnosti mogu pratiti na podstranici projekta http://www.gradgradiska.com/aktuelni-projekti/razvoj-kroz-digitalne-inovativne-hub-ove-u-gradisci-daruvaru-lipiku-i-kotoru/ , a više o samom programu na stanici https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/