ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Post Date: 22/09/2020

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Број: 02-012-1-487/20
Датум: 22.09.2020. године

Скупштина града Градишка на 34. редовној сједници, која је одржана  дана 16.09.2020. године, утврдила је нацрте сљедећих аката и исте упутила у јавну расправу у трајању од 15 дана:

 1. Нацрт ребаланса Буџета града Градишка за 2020. годину,
 2. Нацрт Одлуке о измјени Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2020. годину,
 3. Нацрт Одлуке о измјенама Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
 4. Нацрт Одлуке о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину,
 5. Нацрт одлуке о измјенама Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину,
 6. Нацрт Одлуке о измјенама Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2020. години,
 7. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Програма подршке развоју пољопривреде за 2020. годину,
 8. Нацрт Одлуке о измјенама Програма подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020. годину,
 9. Нацрт Одлуке о измјенама Програма подстицаја за новоосноване привредне субјекте у граду Градишка за 2020. годину,
 10. Нацрт Одлуке о измјенама Програма социјалне заштите за 2020. годину,
 11. Нацрт одлуке о измјенама Програма борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2020. годину.

На основу чл. 68. и 133. Статута града Градишка (”Службени гласник града Градишка”, бр.  4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 Нацрти аката су доступни на:

 • званичној интернет страници Града Градишка, www.gradgradiska.com и
 • Инфо-пулту Градске управе града Градишка, у писаном облику.

Сви заинтересовни грађани, корисници буџетских средстава, привредници, удружења и др., могу своје сугестије и приједлоге везане за утврђене нацрте доставити у писаном облику на адресу:  Град Градишка, Видовданска 1А  или на  е-mail: gradonacelnik@gradgradiska.com  у периоду до 29.09.2020. године.

Усмена јавна расправа са  представницима  јавних установа корисника буџетских средстава   (Центар за социјални рад, ЈПУ „Лепа Радић“, Завичајни музеј, Културни центар, Народна библиотека, Туристичка организација, Развојна агенција, Градско позориште  и средње школе)  ће се обавити у понедјељак 28.09.2020. године у плавој сали Културног центра Градишка са почетком у 11:00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима осталих корисника буџетских средстава (корисници грантова из области борачко-инвалидске заштите, друштвених дјелатности и привреде и пољопривреде) ће се обавити у понедјељак  28.09.2020. године у плавој сали Културног центра Градишка са почетком у 13:00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја градских и приградских мјесних заједница (Бок Јанковац, Мачковац, Брестовчина, Дубраве, Жеравица, Козинци, Крушкик, Лисковац, Ново Село, Долина, Обрадовац, Сењак, Текија, Центар, Церовљани, и Чатрња) ће се обавити у уторак 29.09.2020. године у плавој сали Културног центра Градишка, са почетком у 11:00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Лијевча (Берек, Вакуф, Вилуси, Горњи Карајзовци, Горња Јурковица, Доњи Карајзовци, Елезагићи, Јурковица, Кочићево, Крајишник, Ламинци Брезици, Ламинци, Машићи, Миљевићи, Нова Топола, Стара Топола, Петрово Село, Ровине, Рогољи, Романовци, Сеферовци и Трошељи) ће се обавити у уторак 29.09.2020. године у плавој сали Културног центра Градишка, са почетком у 12:30 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Поткозарја (Бистрица, Врбашка, Гашница, Горњи Подргадци, Грбавци, Доњи Подградци, Драгељи, Јабланица, Јазовац, Кијевци, Лужани, Милошево Брдо, Орахова, Совјак, Требовљани, Турјак, Мичије  и Цимироти) ће се обавити у уторак 29.09.2020. године у плавој сали Културног центра Градишка, са почетком у 13:00 часова.

Позивају се корисници буџетских средстава, представници савјета мјесних заједница и заинтересовани грађани да, према утврђеном распореду,  присуствују усменим јавним расправама.

Организатори и носиоци активности око јавне расправе по утврђеним нацртима су: Стручна служба Скупштине града, Служба Градоначелника  и ресорна одјељења Градске  управе  Градишка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

     Зоран Aџић