ОБИЛАСЦИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА У НОВЕМБРУ 2018. ГОДИНЕ

ОБИЛАСЦИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА У НОВЕМБРУ 2018. ГОДИНЕ

У складу са усвојеним Планом комуникације одборника Скупштине општине Градишка са грађанима у 2018. години, одборници Скупштине општине ће према утврђеном распореду, који се налази у прилогу овог текста, током мјесеца новембра поново обићи мјесне заједнице са подручја општине Градишка из којих нема одборника у Скупштини општине и опет обавити састанак са члановима Савјета мјесне заједнице и грађанима.
Одборници који су одређени за мјесне заједнице које немају одборнике у Скупштини општине ће заједно, по потреби, контактирати са Савјетом те мјесне заједнице и у одборничком раду заступати њихове интересе.

Одборници ће током састанка сачинити записник који ће у року од седам дана доставити у Стручну службу Скупштине општине.

Организацију састанака у мјесној заједници ће обавити предсједник Савјета мјесне заједнице и стручни сарадник за мјесне заједнице у Општинској управи општине Градишка.

Са свим потребним информацијама о одржавању састанка грађани те мјесне заједнице ће бити обавјештавани у периоду од седам дана прије одржавања састанка па све до одржавања самог састанка.

РАСПОРЕД ОДБОРНИКА ЗА ОБИЛАЗАК МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

у мјесецу новембру 2018. г.

Р/б  

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

 

ОДБОРНИЦИ
1. Берек Миленко Павловић, Мирко Самарџија, Љиљана Гвозден
2. Бистрица Звјездан Панић, Горан Бјелић, Станислав Козминчук
3. Вакуф Томислав Ковачевић, Љубиша Игумановић,

Станислав Козминчук

4. Врбашка Бојан Вујановић, Радислав Дончић, Далибор Алексић
5. Гашница Марица Бубуљ, Оливера Ћосић, Дарко Десанчић,
6. Горњи Карајзовци Предраг Љубичић, Бранислав Мракић, Мирјана Дакић
7. Горња Јурковица Вања Стојнић, Бобан Мандић, Вујадин Миљић
8. Доњи Карајзовци Душан Ристић, Радислав Дончић, Саша Лазић
9. Дубраве Ранка Перић Ромић, Оливера Ћосић,

Станислав Козминчук

10. Драгељи Ново Милановић, Љубиша Игумановић,

Драган Благојевић

11. Долина Томислав Ковачевић, Горан Бјелић,

Далибор Алексић

12. Елезагићи Жељко Сладојевић, Бранислав Мракић,

Владимир Јанковић

13. Жеравица Предраг Љубичић, Радислав Дончић, Драган Благојевић
14. Јазовац Мехмед Кахрић, Бобан Мандић, Дарко Десанчић
15. Кијевци Марко Шукало, Горан Бјелић, Мирјана Дакић
16. Кочићево Ново Милановић, Бранислав Мракић, Вујадин Миљић
17. Крушкик Миленко Павловић, Мирко Самарџија,

Владимир Јанковић

18. Ламинци Мирко Писарић, Љубиша Игумановић, Дарко Десанчић
19. Лисковац Бојан Вујановић, Мирко Самарџија, Саша Лазић
20. Лужани Душан Ристић, Мирко Самарџија, Љиљана Гвозден
21. Мичије Марица Бубуљ, Бобан Мандић, Драган Благојевић
22. Милошево Брдо Звјездан Панић, Љубиша Игумановић, Душан Кочић
23. Миљевићи Жељко Сладојевић, Радислав Дончић, Мирјана Дакић
24. Ново Село Марко Шукало, Мирко Самарџија, Вујадин Миљић
25. Обрадовац Вања Стојнић, Горан Бјелић, Станислав Козминчук
26. Орахова Мирко Писарић, Оливера Ћосић, Владимир Јанковић
27. Петрово Село Марица Бубуљ, Бранислав Мракић, Љиљана Гвозден
28. Ровине Мехмед Кахрић, Саша Лазић, Љиљана Гвозден
29. Рогољи Душан Ристић, Бобан Мандић, Далибор Алексић
30. Сеферовци Жељко Сладојевић, Горан Бјелић, Љиљана Гвозден
31. Совјак Звјездан Панић, Љубиша Игумановић, Вујадин Миљић
32. Стара Топола Бојан Вујановић, Оливера Ћосић, Душан Кочић
33. Требовљани Миленко Павловић, Радислав Дончић,

Драган Благојевић

34. Текија Марко Шукало, Оливера Ћосић, Далибор Алексић
35. Турјак Ново Милановић, Бранислав Мракић, Душан Кочић
36. Цимироти Томислав Ковачевић, Вујадин Миљић, Мирјана Дакић
37. Мачковац Ранка Перић Ромић, Оливера Ћосић,

Владимир Јанковић