ОБИЛАСЦИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА У МАЈУ 2018. ГОДИНЕ

ОБИЛАСЦИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА У МАЈУ 2018. ГОДИНЕ

У складу са усвојеним Планом комуникације одборника Скупштине општине Градишка са грађанима у 2018. години, одборници Скупштине општине ће према утврђеном распореду током мјесеца априла и маја обићи мјесне заједнице са подручја општине Градишка и том приликом обавити састанак са члановима Савјета мјесне заједнице и грађанима.

Одборници Скупштине општине ће према распореду током мјесеца новембра поново обићи мјесне заједнице са подручја општине Градишка из којих нема одборника у Скупштини општине и опет обавити састанак са члановима Савјета мјесне заједнице и грађанима. Одборници који су одређени за мјесне заједнице које немају одборнике у Скупштини општине ће заједно, по потреби, контактирати са Савјетом те мјесне заједнице и у одборничком раду заступати њихове интересе.

Одборници ће током састанка сачинити записник који ће у року од седам дана  доставити у Стручну службу Скупштине општине.

Организацију састанака у мјесној заједници ће обавити предсједник Савјета мјесне заједнице и стручни сарадник за мјесне заједнице у Општинској управи општине Градишка.

Са свим потребним информацијама о одржавању састанка грађани те мјесне заједнице ће бити обавјештавани у периоду од седам дана прије одржавања састанка па све до одржавања самог састанка.

РАСПОРЕД ОДБОРНИКА ЗА САТЕ ГРАЂАНА

Р/б МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОДБОРНИЦИ ПОТРЕБАН ОБИЛАЗАК У НОВЕМБРУ
1. Берек Ристић Душан, Мракић Бранислав, Кочић Душан ДА
2. Бистрица Павловић Миленко, Дончић Радислав Десанчић Дарко ДА
3. Бок Јанковац Алексић Далибор
Писарић Мирко, Ћосић Оливера
НЕ
4. Брестовчина Јанковић Владимир
Павловић Миленко, Бјелић Горан
НЕ
5. Вакуф Кочић Душан, Вања Стојнић,
Љиљана Гвозден
ДА
6. Вилуси Ристић Душан
Миљић Вујадин, Мракић Бранислав
НЕ
7. Врбашка Панић Звјездан, Игумановић Љубиша Дакић Мирјана ДА
8. Гашница Перић Ромић Ранка, Миљић Вујадин, Благојевић Драган ДА
9. Горњи Карајзовци Сладојевић Жељко, Дончић Радислав, Козминчук Станислав ДА
10. Горња Јурковица Љубичић Предраг, Мандић Бобан, Дакић Мирјана ДА
11. Горњи Подградци Панић Звјездан
Ћосић Оливера, Благојевић Драган
НЕ
12. Грбавци Благојевић Драган
Перић Ромић Ранка,
Игумановић Љубиша
НЕ
13. Доњи Карајзовци Сладојевић Жељко, Стојнић Вања, Гвозден Љиљана ДА
14. Доњи Подградци Игумановић Љубиша,
Павловић Миленко, Лазић Саша
НЕ
15. Дубраве Кахрић Мехмед, Бјелић Горан,
Гвозден Љиљана
ДА
16. Драгељи Милановић Ново, Самарџија Мирко, Алексић Далибор ДА
17. Долина Вујановић Бојан, Мандић Бобан, Козминчук Станислав ДА
18. Елезагићи Шукало Марко, Стојнић Вања,
Десанчић Дарко,
ДА
19. Жеравица Кахрић Мехмед, Бјелић Горан,
Десанчић Дарко,
ДА
20. Јабланица Панић Звјездан, Дончић Радислав Лазић Саша ДА
21. Јазовац Бубуљ Марица, Мракић Бранислав Миљић Вујадин ДА
22. Јурковица Дакић Мирјана,
Љубичић Предраг, Самарџија Мирко
НЕ
23. Кијевци Милановић Ново, Ћосић Оливера, Лазић Саша ДА
24. Кочићево Шукало Марко, Самарџија Мирко, Јанковић Владимир ДА
25. Козинци Писарић Мирко
Лазић Саша, Самарџија Мирко
НЕ
26. Крајишник Марко Шукало, Бјелић Горан,
Кочић Душан
НЕ
27. Крушкик Бубуљ Марица, Мандић Бобан,
Алексић Далибор
ДА
28. Ламинци Брезици Мракић Бранислав,
Перић Ромић Ранка,
Козминчук Станислав
НЕ
29. Ламинци Ковачевић Томислав, Дончић Радислав, Кочић Душан ДА
30. Лисковац Кахрић Мехмед, Миљић Вујадин, Благојевић Драган ДА
31. Лужани Милановић Ново, Ћосић Оливера, Десанчић Дарко ДА
32. Машићи Стојнић Вања
Ковачевић Томислав,
Јанковић Владимир
НЕ
33. Мичије Вујановић Бојан, Игумановић Љубиша, Дакић Мирјана ДА
34. Милошево Брдо Вујановић Бојан, Мандић Бобан, Алексић Далибор ДА
35. Миљевићи КовачевићТомислав, Бјелић Горан, Козминчук Станислав ДА
36. Нова Топола Сладојевић Жељко
Ћосић Оливера, Кочић Душан
НЕ
37. Ново Село Бубуљ Марица, Дончић Радислав, Алексић Далибор ДА
38. Обрадовац Писарић Мирко, Бјелић Горан,
Гвозден Љиљана
ДА
39. Орахова Љубичић Радислав, Миљић Вујадин, Благојевић Драган ДА
40. Петрово Село Сладојевић Жељко, Мракић Бранислав, Кочић Душан ДА
41. Ровине Писарић Мирко, Мандић Бобан, Десанчић Дарко ДА
42. Рогољи Ковачевић Томислав, Самарџија Мирко, Јанковић Владимир ДА
43. Романовци Ковачевић Томислав,
Стојнић Вања, Благојевић Драган
НЕ
44. Сеферовци Павловић Миленко, Мракић Бранислав, Алексић Далибор ДА
45. Сењак Павловић Миленко
Перић Ромић Ранка
Бубуљ Марица
Бјелић Горан
Ћосић Оливера
Мандић Бобан
Вујадин Миљић
НЕ
46. Совјак Милановић Ново, Дончић Радислав, Кочић Душан ДА
47. Стара Топола Шукало Марко, Игумановић Љубиша, Козминчук Станислав ДА
48. Требовљани Панић Звјездан, Стојнић Вања,
Гвозден Љиљана,
ДА
49. Текија Вујановић Бојан, Самарџија Мирко, Лазић Саша ДА
50. Трошељи Гвозден Љиљана,
Шукало Марко, Мракић Бранислав
НЕ
51. Турјак Љубичић Предраг, Игумановић Љубиша, Десанчић Дарко ДА
52. Центар Вујановић Бојан
Кочић Душан
Козминчук Станислав
Десанчић Дарко
Дончић Радислав
Кахрић Мехмед
НЕ
53. Церовљани Милановић Ново,
Мандић Бобан, Дакић Мирјана,
НЕ
54. Цимироти Ристић Душан,Стојнић Вања,
Алексић Далибор
ДА
55. Чатрња Самарџија Мирко,
Ромић Перић Ранка, Јанковић Владимир
НЕ
56. Мачковац Писарић Мирко, Ћосић Оливера,
Дакић Мирјана
ДА