ОБИЛАСЦИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА У 2020. ГОДИНИ

ОБИЛАСЦИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА У 2020. ГОДИНИ


Због појаве и ширења вируса COVID-19 да се не би угрозили животи грађана, одборници нису обилазили мјесне заједнице

У складу са усвојеним Планом комуникације одборника Скупштине града Градишка са грађанима у 2020. години, одборници Скупштине града ће према утврђеном распореду, који се налази у прилогу овог текста, током мјесеца маја обићи мјесне заједнице са подручја града Градишка и том приликом обавити састанке са члановима савјета мјесних заједница и грађанима.

Одборници ће током састанка сачинити записник који ће у року од три дана  доставити у Стручну службу Скупштине града.

Записници ће одмах бити прослијеђени Служби градоначелника, којa ће благовремено Савјету мјесне заједнице и одборницима дати повратне информације везане за теме састанка које су наведене у записнику.

Организацију састанака у мјесној заједници ће обавити предсједник Савјета мјесне заједнице и стручни сарадник за мјесне заједнице у Градској управи града Градишка.

Са свим потребним информацијама о одржавању састанка, грађани те мјесне заједнице ће бити обавјештавани у периоду од најмање седам дана прије одржавања састанка па све до одржавања састанка.

РАСПОРЕД ОДБОРНИКА ЗА ОБИЛАСКЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

Р/б

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

 

 

ОДБОРНИЦИ

Берек Павловић Миленко, Мракић Бранислав,

Кочић Душан

Бистрица Ристић Душан, Дончић Радислав,

Десанчић Дарко

Бок Јанковац Алексић Далибор

Писарић Мирко, Ћосић Оливера

Брестовчина Јанковић Владимир

Павловић Миленко, Бјелић Горан

Вакуф Стојнић Вања, Дончић Радислав,

Љиљана Гвозден

Вилуси Ристић Душан

Миљић Вујадин, Мракић Бранислав

Врбашка Панић Звјездан, Игумановић Љубиша,

Дакић Мирјана

Гашница Кецман Зоран, Миљић Вујадин,

Благојевић Драган

Горњи Карајзовци Сладојевић Жељко, Дончић Радислав, Козминчук Станислав
Горња Јурковица Љубичић Предраг, Мандић Бобан,

Дакић Мирјана

Горњи Подградци Панић Звјездан

Ћосић Оливера, Благојевић Драган

Грбавци Благојевић Драган

Панић Звјездан,

Игумановић Љубиша

Доњи Карајзовци Кецман Зоран, Самарџија Мирко,

Гвозден Љиљана

Доњи Подградци Игумановић Љубиша,

Павловић Миленко, Лазић Саша

Дубраве Кахрић Мехмед, Бјелић Горан,

Гвозден Љиљана

Драгељи Милановић Ново, Самарџија Мирко,

Алексић Далибор

Долина Кецман Зоран, Мандић Бобан,

Козминчук Станислав

Елезагићи Шукало Марко, Миљић Вујадин,

Десанчић Дарко,

Жеравица Кахрић Мехмед, Бјелић Горан,

Десанчић Дарко,

Јабланица Дончић Радислав, Панић Звјездан,

Лазић Саша

Јазовац Бубуљ Марица, Мракић Бранислав,

Миљић Вујадин

Јурковица Дакић Мирјана,

Љубичић Предраг, Самарџија Мирко

Кијевци Милановић Ново, Ћосић Оливера, Лазић Саша
Кочићево  Шукало Марко, Самарџија Мирко,

Јанковић Владимир

Козинци  

Писарић Мирко

Лазић Саша, Самарџија Мирко

Крајишник Марко Шукало, Бјелић Горан,

Кочић Душан

Крушкик Бубуљ Марица, Мандић Бобан,

Алексић Далибор

Ламинци Брезици Мракић Бранислав,

Кецман Зоран,

Козминчук Станислав

Ламинци Ковачевић Томислав, Дончић Радислав,

Кочић Душан

Лисковац Кахрић Мехмед, Миљић Вујадин,

Благојевић Драган

Лужани Сладојевић Жељко, Ћосић Оливера,

Десанчић Дарко

Машићи Стојнић Вања

Мандић Бобан,

Јанковић Владимир

Мичије Вујановић Бојан, Игумановић Љубиша,

Дакић Мирјана

Милошево Брдо Вујановић Бојан, Мандић Бобан,

Алексић Далибор

Миљевићи Љубичић Предраг, Бјелић Горан,

Козминчук Станислав

Нова Топола Сладојевић Жељко

Ћосић Оливера, Кочић Душан

Ново Село Бубуљ Марица, Дончић Радислав,

Лазић Саша

Обрадовац Писарић Мирко, Бјелић Горан,

Гвозден  Љиљана

Орахова Ковачевић Томислав, Миљић Вујадин, Благојевић Драган
Петрово Село Сладојевић Жељко, Мракић Бранислав,

Кочић Душан

Ровине Шукало Марко, Мандић Бобан, Десанчић Дарко
Рогољи Ковачевић Томислав, Самарџија Мирко, Јанковић Владимир
Романовци Ковачевић Томислав,

Дончић Радислав, Благојевић Драган

Сеферовци Ристић Душан, Мракић Бранислав, Алексић Далибор
Сењак Павловић Миленко

Ковачевић Томислав

Бубуљ Марица

Бјелић Горан

Ћосић Оливера

Мандић Бобан

Вујадин Миљић

Совјак Милановић Ново, Дончић Радислав,

Кочић Душан

Стара Топола Шукало Марко, Игумановић Љубиша, Козминчук Станислав
Требовљани Панић Звјездан, Игумановић Љубиша,

Гвозден Љиљана,

Текија Вујановић Бојан, Дончић Радислав,

Лазић Саша

Трошељи Гвозден Љиљана,

Стојнић Вања, Мракић Бранислав

Турјак  

Љубичић Предраг, Игумановић Љубиша, Десанчић Дарко

Центар Вујановић Бојан

Кочић Душан

Козминчук Станислав

Десанчић Дарко

Кахрић Мехмед

Церовљани Милановић Ново,

Мандић Бобан, Дакић Мирјана,

Цимироти Стојнић Вања, Самарџија Мирко,

Алексић Далибор

Чатрња Самарџија Мирко,

Ристић Душан, Јанковић Владимир

Мачковац Писарић Мирко, Ћосић Оливера,

Дакић Мирјана