Међународни сертификат Повољно пословно окружење

Међународни сертификат Повољно пословно окружење у југоисточној Европи (BFC SEE)


Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи је јединствен регионални програм за унапређење конкурентности локалних самоуправа, који се проводи Босни и Херцеговини и региону. Овај програм намијењен је градовима и општинама, који имају одговарајуће капацитете, стратешки су опредијељене да унаприједе привредни амбијент, привуку инвестиције и подстакну развој локалне економије.

Град Градишка је једна од јединица локалне самоуправе која је успјела да испуни 12 захтјевних критерија и више од 80 подкритерија за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима.

BFC сертификат унапређује рад администрације, развија механизме који су од користи инвеститорима, приватном сектору, али и грађанству. Сам програм омогућава укључивање привреде у развојне процесе града и градске управе око унапређења привредног амбијента, кроз дјеловање Привредног савјета. Кроз имплементацију BFC стандарда инвеститорима се нуди:

  • сигурна инвестициона локација за улагање
  • партнерски однос са локалном управом
  • пословни успјех и даљњи развој компаније
  • конкурентност, бенефиције и додатне пословне предности