Наручивање докумената електронским путем

Наручивање докумената електронским путем

Лица која су уписана у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих и књиге држављана на подручју града Градишка могу  поднијети захтјев за издавање извода из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању.

За лица која су уписана у матичне књиге на подручју Републике Српске могуће је лично на шалтерима матичне службе у Шалтер сали Градске управе Градишка, преузети извод или исти затражити електронском поштом на напријед назначене адресе као за лица у иностранству.

Документа могу бити достављена искључиво на адресу лица за које се документ издаје или на адресу најближих сродника – родитеља, дјеце, брата/сестре или супружника, усвојилаца или старатеља, чл. 54. Закона о матичним књигама    ( “ Службени гласник Републике Српске”, бр.  111/09, 43/13 и 66/18).

 

За подручје Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине:

Изводи из матичних књига и увјерења о држављанству достављају се путем поште након што наручилац пошаље скенирану копију личне карте или пасоша на електронску адресу: suzana.pjanic@gradgradiska.com,  aleksandra.vidovic@gradgradiska.com, bojana.panic@gradgradiska.com, maticnisalter1@gradgradiska.com  или  maticnisalter2@gradgradiska.com.

 

За подручја ван Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине:

Изводи из матичних књига и увјерења о држављанству шаљу се поштом након што наручилац пошаље скенирану копију личне карте или пасоша на електронску адресу: suzana.pjanic@gradgradiska.com

Овим путе можете наручити: