ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ РЕПУБЛИЧКИХ ПРАЗНИКА

Post Date: 29/04/2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ РЕПУБЛИЧКИХ ПРАЗНИКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ РЕПУБЛИЧКИХ ПРАЗНИКА

Законом о празницима Републике Српске одређују се дани празника Републике Српске, начин њиховог обиљежавања и празновања од стране грађана, републичких органа и организација, органа јединица самоуправе, предузећа, установа и других организација и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

У складу са Законом о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/07) и Одлуке о одређивању радног времена у дане празника Републике Српске,

ОБАВЈЕШТАВА СЕ становништво града Градишка да су на дане празника  Међународни празник рада 01. и 02. Мај и Дан побједе над фашизмом 09. маj,  дужни да раде:

1) Предузећа која обављају комуналне дјелатности: производња и испорука воде, производња топлотне енергије, јавни превоз лица, одржавање чистоће, одржавање гробља и пружање погребних услуга, одржавање улица, саобраћајница, паркова, зелених површина, одвођење атмосферских вода и других падавина, чишћење јавних површина и цивилна заштита, у времену од 8.00 до 21.00 час.

2) Јавна здравствена установа Дом здравља Градишка дужна је да ради у времену од 00.00 до 24.00 часа.

3)  Привредна друштва и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача и продаја истих, трговински објекти типа „драгстор“ и трговински објекти у аутобуским станицама и на бензинским пумпним станицама, могу да раде у времену од 00.00 до 24.00 часа.

4) Апотекарске установе могу да раде у времену од 08.00 до 21.00 час.

5) Привредна друштва и предузетници који обављају дјелатност трговина на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе), трговина на мало месом и рибом могу да раде у времену од 07.00 до 12.00 часова.

6) Привредна друштва и предузетници који обављају дјелатност трговина на мало погребном опремом и цвијећем могу да раде у времену од 08.00 до 16.00 часова.

7) Угоститељски објекти могу  да раде у складу са одредбама Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју града Градишка.

Правна лица, одговорна лица у правном лицу и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности чине прекршај уколико раде у дане републичких празника.