ОГЛАС – НА ЈАВНОМ УВИДУ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЦЕНТАР ГРАДА “ИЗЛАЗ НА САВУ”

Post Date: 16/06/2022

ОГЛАС – НА ЈАВНОМ УВИДУ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЦЕНТАР ГРАДА “ИЗЛАЗ НА САВУ”

ГРАДСКА УПРАВА

Одјељење за просторно уређење и грађење

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана подручја Центар града “Излаз на Саву” бити на јавном увиду у периоду од 24. јуна до 24. јула 2022. године.

Нацрт Плана ће бити изложен у просторијама Градске управе  града Градишка.  Увид у нацрт плана се може извршити сваким радним даном у току радног времена.

Нацрт плана ће бити изложен и у просторијама носиоца израде плана „Routing“ д.о.о. Бања Лука.

У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у шалтер сали Градске управе) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми или на е-mail: sasa.subotic@gradgradiska.com.

Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт плана се могу дати или послати најкасније до 24. јула 2022. године.

Све информације везано за јавни увид у Нацрт измјене дијела Регулационог плана подручја Центар града “Излаз на Саву”  могу се добити у канцеларији бр. 12 или на  тел.  051/810-312.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Саша Суботић