Пројекат Development through DIHs: Партнери све ближе предузетничким центрима умјетне интелигенције

Post Date: 25/02/2022

Пројекат Development through DIHs: Партнери све ближе предузетничким центрима умјетне интелигенције

Пројекат Development through DIHs који Град Градишка, као водећи апликант, спроводи у сарадњи са Градом Даруваром и Липиком (Хрватска) те Општином Котор (Црна Гора) улази у своју завршну фазу.

У претходном периоду, Град Градишка је у потпуности реализовао активности адаптације и опремања простора будућег Дигиталног Иновативног ХУБ-а који се налази на четвртом спрату „Црвене зграде“.

Код осталих партнера, из Хрватске и Црне Горе, у току су завршни радови на адаптацији објеката у којима ће бити смјештени дигитални иновацијски центри, а додатна вриједност нове пословне инфраструктуре осигураће се набавком модерне информатичке опреме, неопходне за стицање специфичних знања и вјештина за будуће start-upove, freelancer-e и све друге заинтересоване стране.

Такође, по окончању радова на адапацији и опремању простора, све партнерске институције организоваће бесплатне сертификоване едукације. У том контексту, Град Градишка и Општина Котор организоваће едукације из програмских језика Java i Phyton, Град Дарувар сертификовану едукацију из програмског језика Phyton и едукацију за програм Fusion 360 basic, док ће Град Липик организовати сертификоване едукације за Front end developerи за 3Dдизајнере као и едукацију за програм Fusion 360 basic.

Пројекат се финансира средствима Европске уније, однсоно путем Програма прекограничне сарадње Interreg IPA Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020. Имплементација пројекта, започета је 01.08.2020. године и трајаће до 31.07.2022 године. Укупна вриједност пројекта је 1.487.795,35 ЕУР од чега граду Градишка припада буџет од 290.530, 96 ЕУР. Европска унија обезбједила је 85 % средстава, док је преосталих 15% обавеза партнера.