ЗАМЈЕНИЦА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА У БиХ И ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ OHR-а БАЊА ЛУКА УЛРИКЕ ХАРТМАН ПОСЈЕТИЛА ОПШТИНУ ГРАДИШКА

Post Date: 11/05/2016

ЗАМЈЕНИЦА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА У БиХ И ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ OHR-а БАЊА ЛУКА УЛРИКЕ ХАРТМАН ПОСЈЕТИЛА ОПШТИНУ ГРАДИШКА

Начелник општине Градишка Зоран Латиновић примио је замјеницу Висoког представника у Босни и Херцеговини и шефа Канцеларије OHR-а Бања Лука, амбасадорку Улрике Хартман.

У фокусу разговора биле су теме које се тичу укупног политичког, економског и социјалног стања на подручју општине и у Републици Српској.

Обострано је констатовано да је учињен велики напредак на укупној стабилизацији буџета Општине и правовременом изврашавању обавеза према свим корисницима, што је у условима изражених социјалних тензија изузетно значајно.

Амбасадорка Хартман је информисана о узроцима блокаде рада Скупштине општине и улози Министaрства управе и локалне самоуправе у цијелом случају. У том контексту, истакнута је потреба да се посебна пажња усмјери на процедуру доношења привремене мјере од стране надлежног суда, којом би се омогућило функционисање буџета Општине након 30.06.2016. године, када истиче Одлука о привременом финансирању.

У фокусу интересовања замјенице Високог предстваника у БиХ било је и функционисање правне државе у домену равноправног третмана повратничке и избјегличке популације али и свих видова кршења људских права. Посебно је акцентован случај покушаја блокаде дозначавања грант средстава Европске инвестиционе банке за даљи наставак пројекта изградње канализационе мреже у Градишци. Амбасадорки Хартман су предочене чињенице које указују на незаконито дјеловање и тежњу Министарства финансија РС и Владе РС да намјенска средства гранта преусмјере у друге намјене, супротно одредбама потписаног Међународног уговора по овоме пројекту, као и активности које је с тим у вези предузела Општина Градишка, у циљу заштите интереса својих грађана.