ЈАВНИ ПОЗИВ – достављање приједлога и сугестија по основу измјена дијелова регулационих планова

Post Date: 29/09/2021

ЈАВНИ ПОЗИВ – достављање приједлога и сугестија по основу измјена дијелова регулационих планова

Скупштина града Градишка усвојила је Одлуке о приступању изради сљедећих просторно – планских докумената:

  1. Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке „Градишка – исток“ (угао улица Хиландарске и Војводе Путника),
  2. Измијена дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“.

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у предметним обухватима, да најкасније до 13. Октобра 2021.године доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту које је у њиховом власништву. Приједлози и сугестије се достављају у писменој форми и предају у канцеларији број 6, у шалтер сали Градске управе Градишка.

Све информације везане за предметне Планове могу се добити позивом на број 051/810-320 или у канцеларији број 4, у шалтер сали Градске управе Градишка.