Развојна агенција Градишка – РАГА

Развојна агенција Градишка – РАГА


Развојна агенција Градишка – РАГА основана је одлуком Скупштине града Градишка од 28. децембра 2017. године, с циљем пружања техничке и савјетодавне подршке у програмима међународне и регионалне сарадње; размјена информација у сврху регионалног развоја; стварања локалних, прекограничних и међународних мрежа, промоције регије, подршке развојним програмима, привлачења директних страних инвестиција, изграђивања институционалних капацитета, техничке помоћи локалним властима у изради пројектних приједлога за финансирање кроз фондове EU и друге доступне фондове у БИХ.

Почеци дјеловања Развојне агенције Градишка сежу још од 2007. године и оснивања Одсјека за развој при Кабинету начелника града Градишка, који своје капацитете, искуство и ресурсе преноси на Развојну агенцију Градишка.

Тим агенције чини 5 стручњака, младих људи, који се у свом раду руководе принципима одрживог развоја. Захваљујући првенствено свом особљу Развојна агенција Градишка остварује своју мисију и визију осигурања и повећања животног стандарда свих становника Градишке, кроз привлачење средстава из домаћих и EU фондова, као и привлачење страних инвестиција, те заједничком сарадњом са другим субјектима у регији настоји створити повољну економску климу за развој и унапређење локалног економског развоја града Градишка.

Вођени искуством и појединачним референцама тима и пројектима имплементираним кроз рад у ЈЛС и НВО сектору, референце рада стручњака агенције се броје у више од 2000 корисника на локалном нивоу кроз имплементацију преко 20 развојних пројеката у БИХ и региону. У питању су значајни пројекти финансирани од стране донатора попут UNDP, USAID, GIZ, SIDA, Европске комисије у БИХ, World Bank итд.

Агенција свој програм рада заснива на политикама развоја града Градишка, и у свом раду се настоји фокусирати на крајњег корисника, који живи од свог рада и жели створити вриједности које ће пренијети на будуће генерације. Према томе, Агенција ради са свим организацијама које послују на локалном и регионалном нивоу на начин да ствара различите синергије, покреће различите инцијативе, умрежава актере, а све са циљем ефикаснијег кориштења доступних ресурса и постизања бољих резултата, кроз пренос позитивних примјера искустава и пракси из EU.

Више информација на:

http://raga.ba/