Подстицаји

Подстицаји

Ред. бр. Назив подстицаја Врста Циљ Служба која спроводи процедуру На снази од
1 Подстицај за набавку опреме или софтвера за унапређење технолошке опремљености Грант унапређење технолошке опремљености малих и средњих предузећа Одјељење за привреду и пољопривреду 4.1.2019.
2 Подстицај за пословно повезивање, организацију студијских посјета и учешћа на сајмовима у иностранству Грант пословно повезивање, организација студијских посјета и учешће на сајмовима у иностранству Одјељење за привреду и пољопривреду 4.1.2019.
3 Подстицај за пословно савјетовање Грант јачање капацитета малих и средњих предузећа пословним савјетовањем Одјељење за привреду и пољопривреду 4.1.2019.
4 Подстицај за увођење стандарда Грант јачање капацитета малих и средњих предузећа увођењем стандарда Одјељење за привреду и пољопривреду 4.1.2019.
5 Подстицај економском развоју и запошљавању кроз финансијску подршку почетницима у пословању Грант економски развој и запошљавање Одјељење за привреду и пољопривреду 4.1.2019.
6 Подршка изградњи заливних система (тифони, кишна крила, електро прикључци за заливне системе и пумпе за наводњавање) Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
7 Подршка изградњи противградних мрежа на засадима воћа Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
8 Подршка изградњи система заштите од мраза на засадима воћа Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
9 Подршка уговореној кооперантској производњи и откупу поврћа Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
10 Подршка директној производњи – регистрован узгој квалитетно приплодних јуница Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
11 Подршка директној производњи – регистрован узгој квалитетно приплодних назимица Грант унапређhttp://www.gradgradiska.com/wp-content/uploads/2020/01/PodsticajRB11.pdfење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
12 Подршка директној производњи – регистрован узгој квалитетно приплодних оваца и коза Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
13 Подршка директној производњи – регистрован узгој пчела Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
14 Подршка цертификацији пољопривредне производње Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
15 Подршка одржавању пољопривредних манифестација Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
16 Подршка раду пољопривредних удружења Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
17 Подршка у организовању  стручних  едукација,  стручних  екскурзија, посјета пољопривредним сајмовима и друго Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
18 Остали видови подршке Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
19 Повољна цијена земљишта у Агроиндустријској зони Нова Топола друго продаја земљишта у функцији раста инвестиционе активности Служба начелника општине 14.06.2012.
20 Ослобађање плаћања трошкова уређења грађевинског земљишта у Агроиндустријској зони Нова Топола ослобађање од плаћања смањење трошкова инвестирања Одјељење за просторно планирање и грађење 14.06.2012.
21 Умањена рента за пословне субјекте из области пољопривредне производње за 50% ослобађање од плаћања смањење трошкова пословања Одјељење за просторно планирање и грађење 08.08.2014.
22 Умањени трошкови уређења грађевинског земљишта за пословне субјекте из области прерађивачке индустрије и производног занатства за 70% ослобађање од плаћања смањење трошкова пословања Одјељење за просторно планирање и грађење 08.08.2014.
23 Умањени трошкови уређења грађевинског земљишта за пољопривредну производњу за 70% ослобађање од плаћања смањење трошкова пословања Одјељење за просторно планирање и грађење 08.08.2014.