РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника на руководећа радна мјеста у Градској управи Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 [...]

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Градишка

На основу члана 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 [...]

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање секретара Скупштине града  Градишка

На основу чл. 50., 51. и 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број 97/16),  чл. 5., 6., 7. и 8. Правилника о јединственим [...]

ЈАВНИ КОНКУРС за руководећа радна мјеста у Градској управи Града Градишка

На основу чл. 50. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16) и чл. 5., 6., 7. и 8. Правилника о јединственим [...]

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњеног радног мјеста службеника у Градској  управи града  Градишка

На основу чл. 67, 68. став (2), 77, 78. и 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број 97/16),  чл. 5. став (2) тачка [...]

Састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса ПВЈ

На основу члана 26. став 1., а у вези са чланом 45. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), [...]

Састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса

На основу члана 26. став 1. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), Комисија за спровођење јавног конкурса за [...]

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста  у Градској управи Града Градишка

На основу чл. 77., 78., 79. и 160. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број 97/16),  чл. 5. став (2), 6., 7. и 8. [...]