Javne ustanove i preduzeća

Javne ustanove i preduzeća


Ulica Vojvode Mišića br. 64
78 400 Gradiška
Telefon: 051/ 816- 264
Faks: 051/ 813- 264
BESPLATNI INFO TELEFON: 080 05 03 06
E-mail: info@ieegroup.net
Web stranica: www.ieegroup.net

INFORMACIJA O RADU ZA 2018. GODINU

INFORMACIJA O RADU ZA 2019. GODINU

INFORMACIJA O RADU ZA 2020. GODINU

INFORMACIJA O RADU ZA 2021. GODINU

Ulica Kozarskih brigada br.34
78 400 Gradiška
Telefon: 051/ 814- 853
Tel./ faks: 051/ 813- 118
E-mail: socijalnirad@gradiska.com

Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju
E-mail:  dnevnicentargr@gmail.com,
Web stranica: dnevnicentargradiska.simplesite.com

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. GODINU