Замјеник градоначелника

Замјеник градоначелника


ДРАГАНА ИЛИЋ

ДОСАДАШЊЕ РАДНО ИСКУСТВО:

 • 1994. – 2000. године – референт за нормативно-правне послове у Стручној служби Скупштине општине и Извршног одбора општине Градишка,
 • 2000. – 2004. године – шеф Одсјека за управне послове у Одјељењу за општу управу Градишка
 • 2004. – 2007. године – координатор за нормативно-правне послове у Стручној служби Начелника општине Градишка,
 • 2007. – 2010. године – шеф Oдсјека за управне послове и менаџер Шалтер сале,
 • 2010. – 2012. године – шеф Кабинета Начелника општине Градишка,
 • 2012. – 2014. године – самостални стручни сарадник за нормативно-правне послове и пружање правне помоћи у Одјељењу за општу управу,
 • 2014. – 2016. године – самостални стручни сарадник за образовање и избјегла и расељена лица у Одјељењу за друштвене дјелатности,
 • од децембра 2016. до новембра 2018. данас – начелник Службе Начелника општине
 • од 29. новембра 2018. године – замјеник начелника општине

У току рада у Општинској управи Градишка активно учествовала у низу пројеката које су проводиле међународне организације (UNHCR, SID, GAP, UNICEF и других), те похађала различите обуке и семинаре о чему посједује и адектватне цертификате.

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 1997. године – стручни испит за рад у органима управе
 • 1990. – 1994. године – Правни факултет у Бањој Луци
 • 1986. – 1990. године – Управна школа у Бањој Луци
 • 1978. – 1986. године – ОШ „Козарске бригаде“ Александровац

ДРУГЕ ВЈЕШТИНЕ:

 • Одлично познавање рада на рачунару и дактилографије
 • Пасивно познавање енглеског и руског језика

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Датум рођења: 03. август 1970. године.

Породични статус: Удата, мајка двоје дјеце.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ:


 • замјеник градоначелника извршава дужности које му повјери градоначелник,
 • замјеник градоначелника замјењује градоначелника и дјелује у његово име када је градоначелник одсутан или спријечен у извршавању својих дужности,
 • замјеника градоначелника бира Скупштина града, на приједлог градоначелника, у поступку предвиђеном за избор предсједника Скупштине града, утврђен Статутом и Пословником Скупштине града,
 • мандат замјеника градоначелника траје до краја мандата градоначелника, односно Скупштине града.