Служба градоначелника

Служба градоначелника

Служба Градоначелника обавља савјетодавне, протоколарне, административно-техничке послове за потребе градоначелника, информисање јавности о пословима из надлежности Скупштине града и Градоначелника, послове приступа информација, послове уговарања и јавних набавки, имовинско-правне послове, послове припреме нацрта, приједлога одлука и других нормативно-правних аката (општих и појединачних) које доноси Скупштина града, а који су из дјелокруга рада Службе Градоначелника, управне послове из дјелокруга рада Службе Градоначелника, послове везано за информационе технологије и послове цивилне заштите.

Служба Градоначелника има пет одсјека:

  • Oдсјек за административно-техничке послове
  • Oдсјек за јавне набавке,
  • Oдсјек за имовинско-правне послове и заступање,
  • Oдсјек за информационе технологије и
  • Одсјек за цивилну заштиту

Контакт

В.Д. НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА : ГОРАН СУБОТИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 356

Факс: +387 51 814 689

Email: goran.subotic@gradgradiska.com