Повољно пословно окружење

Повољно пословно окружење

Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи је јединствен регионални програм за унапређење конкурентности локалних самоуправа, који се проводи Босни и Херцеговини и региону. Овај програм намјењен је градовима и општинама, који имају одговорајуће капацитете, стратешки су опређељене да унаприједе привредни амбијент, привуку инвестиције и подстакну развој локалне економије.

Општина Градишка је једна од општина која је успјела да испуни 12 захтјевних критерија и више од 80 подкритерија за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима.

BFC сертификат унапређује рад администрације, развија механизме који су од користи инвеститорима, приватном сектору, али и грађанству. Сам програм омогућава укључивање привреде у развојне процесе града и градске управе око унапређења привредног амбијента, кроз ђеловање Привредног савјета. Кроз имплементацију BFC стандарда инвеститорима се нуди:

  • сигурна инвестициона локација за улагање
  • партнерски однос са локалном управом
  • пословни успјех и даљњи развој компаније
  • конкурентност, бенефиције и додатне пословне предности