Одсјек интерне ревизије

Одсјек интерне ревизије


Одсјек интерне ревизије, као посебна самостална организациона јединица Општинске управе општине Градишка, обавља послове интерне ревизије у Општинској управи и трезорским корисницима Општине у складу са Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије и Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске.