Одлуке Скупштине општине и града донесене 2019. године

Одлуке Скупштине општине и града донесене 2019. године

  1. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског грађевинског земљишта са привредним друштвом „CENTRUM TRADE“ д.о.о. Бањалука, ради привођења земљишта намјени
  2. Одлука о измјени Одлуке о приватизацији државних станова
  3. Одлука о уступању на коришћење земљишта без накнаде Удружењу ратних војних инвалида одбрамбено – отаџбинског рата
  4. Одлука o измјени и допуни Oдлуке о пословним зградама, пословним просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим непокретностима у својини општине Градишка
  5. Одлука о о допуни Одлуке o уређењу простора и грађевинском земљишту
  6. Одлука о прихватању улагања привредног друштва ИЕЕ д.о.о. Бања Лука РЈ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. Градишка по уговору број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године
  7. Одлука о отпису потраживања од КП „Топлана“ а.д. Градишка
  8. Одлука о о оснивању Форума за безбједност грађана на подручју општине Градишка
  9. Одлука о усвајању Програма рада Начелника општине и Општинске управе за 2019. годину
  10. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине Градишка за 2018. годину