Одјељење за привреду и пољопривреду

Одјељење за привреду и пољопривреду


Одјељење за привреду и пољопривреду обавља послове локалне управе који се односе на припрему, израду и доношење програма привредног развоја општине, анализу праћење и предлагање мјера у области привреде на подручју општине, а посебно у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, занатско-предузетничких дјелатности, спровођење управног поступка за доношење рјешења из области занатско-предузетничке дјелатности (трговина, угоститељство, занатство, услужне дјелатности, јавни превоз лица и ствари), извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односни се на дјелокург рада одјељења.

Одјељење за привреду и пољопривреду има два одсјека:
– Одсјек за привреду предузетништво
– Одсјек за пољопривреду

Контакт

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ: ГОРАН МИРЈАНИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 331

Факс: +387 51 814 344

Email: goran.mirjanic@gradgradiska.com