Одјељење за комуналне и стамбене послове

Одјељење за комуналне и стамбене послове


Одјељење за комуналне и стамбене послове обавља послове који се односе на обезбјеђује обављања комуналних дјелатности, развој комуналне инфраструктуре, одржавање и старање о изградњи и кориштењу локалних и некатегорисаних путева, улица, хидромелиорационог система и других јавних објеката од значаја за општину, евиденцију стамбеног Фонда и пословних простора, регистрацију етажних власника, изградњу и развијање информационог система у комуналној и стамбеној области, послове обрачуна општинских накнада, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења.

Одјељење за комуналне и стамбене послове има два одсјека:

  • Одсјек за нормативно-правнепослове и Управно рјешавање
  • Одсјек за комуналне дјелатности, водне услуге, заштиту животне средине и енергетску ефикасност.

Контакт

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ: ВЕДРАН КНЕЖЕВИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 314

Факс: +387 51 814 689

Email: vedran.knezevic@gradgradiska.com