Одјељење за друштвене дјелатности

Одјељење за друштвене дјелатности


Одјељење за друштвене дјелатности обавља послове локалне управе који се односе на припрему, израду и доношење програма друштвеног развоја општине, анализу, праћење и предлагање мјера у области друштвених дјелатности на подручју општине, а посебно у области образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, спорта, информисања, младих и религије, демографије, невладиног сектора, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења.

Одјељење за друтвене дјелатности има два одсјека:

  • Одсјек за спорт, културу, омладину и НВО
  • Одсјек за образовање, здравство и социјалну заштиту

Контакт

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: ДРАГУТИН КОВАЧЕВИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 361

Факс: +387 51 814 689

Email: dragutin.kovacevic@gradgradiska.com