ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњеног радног мјеста службеника у Градској  управи града  Градишка

На основу чл. 67, 68. став (2), 77, 78. и 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број 97/16),  чл. 5. став (2) тачка [...]

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста  у Градској управи Града Градишка

На основу чл. 77., 78., 79. и 160. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број 97/16),  чл. 5. став (2), 6., 7. и 8. [...]