КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ САВСКОГ КЕЈА У ГРАДУ ГРАДИШКА

Предмет Конкурса за израду идејног рјешења је идејно рјешење модернизације Савског кеја у Градишци, а према пројектном задатку израђеном од стране Одјељења за комуналне и стамбене послове. Право учешћа на конкурсу имају сва [...]

РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, бр. 4/17 [...]

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор намјештеника у Градској управи Градишка

Ha основу члана 161. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 44. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у [...]

РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, бр. 4/17 [...]

КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Број: 02-022-118/21 Дана: 30.03.2021. године На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка”, бр. 4/17 [...]

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА

Број: 08-372- 50 /21 Датум: 11.03.2021. године На основу чланa 15. Правилника о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних [...]

КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Број: 02-022-71/20 Дана: 13.04.2020. године На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка”, бр. 4/17 [...]