КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Број: 02-022-71/20 Дана: 13.04.2020. године На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка”, бр. 4/17 [...]