ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРВОМ САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ГРАДИШКА

Предмет и циљ Грaдска управа града Градишка (у дaљњeм тeксту: Oргaнизaтoр сajмa) пoзивa свe заинтересоване привредне субјекте дa искaжу интeрeс зa учешће на Првом сајму образовања и запошљавања града Градишка, кojи ћe [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ за  прикупљање писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у својини града Градишка

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 02-022-517/19 Дана: 07.10. 2019. године На основу члана 12. Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим непокретностима у својини града Градишка ( ”Службени гласник  општине Градишка”, [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ за сва заинтересована лица на јавну расправу о изложеним нацртима регулационих планова (Нацрт Регулационог плана “Нова Топола – Исток” и Нацрт Регулационог плана “Нова Топола – Запад”)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА Ј А В Н И    П О З И В Скупштина града Градишка је усвојила Одлуку о излагању Нацрта Регулационог плана “Нова Топола – Исток” и Нацрта Регулационог плана “Нова [...]

Јавни позив за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

Предмет и циљ Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању. Општи циљ Програма [...]

ЈАВНИ ОГЛАС за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2019“

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19), члана 68. и 88. Статута Града Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 4/17 и „Службени гласник Града [...]

Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју предузетништва у граду Градишка за 2019. годину

1. Циљ Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подршке развоју предузетништва у граду Градишка за 2019. годину. Општи циљ Програма је повећање конкурентности малих и средњих предузећа [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ – ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА ОБАВЈЕШТЕЊЕ Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске је објавило Јавни позив за подношење захтјева за стамбено збрињавање у складу са уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор спољних чланова Комисије за друштвени положај жена и равноправност међу половима Скупштине града

ГРАД ГРАДИШКА СКУПШТИНА ГРАДА Комисија за избор и именовања Број: 01-013-49/19 Датум: 13.5.2019. године Ј А В Н И   П О З И В за избор спољних чланова Комисије за друштвени положај жена и равноправност међу половима Скупштине града Позивају [...]

Јавни позив за расподјелу средстава удружењима и умјетницима на основу програма/пројекта у области културе и умјетности који се спроводе у интересу и на подручју општине Градишка

Јавни позив преузмите овде. ОБРАСЦИ AДMИНИСTРATИВНИ ПOДAЦИ O ПOДНOСИOЦУ ПРИJEДЛOГA ФИНAНСИJСКA ИДEНTИФИКAЦИОНА ФOРMA ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА  И ОРГАНИЗАЦИЈА КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКОГ АМАТЕРИЗМА ПРИЈАВА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКОГ АМАТЕРИЗМА ЗА 2019. ГОДИНУ