Градска управа

Градска управа

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Градску управу чине сљедећe организационе јединице:

Стручна служба скупштине града
Служба градоначелника
Одјељење за општу управу
Одјељење за просторно уређење и грађење
Одјељење за комуналне и стамбене послове
Одјељење за привреду и пољопривреду
Одјељење за друштвене дјелатности
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
Одјељење за финансије
Одјељење за инспекције
Професионална ватрогасна јединица