УКИДАЈУ СЕ МЈЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПТИЧЈЕГ ГРИПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

Post Date: 01/12/2021

УКИДАЈУ СЕ МЈЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПТИЧЈЕГ ГРИПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске ставило је ван снаге Рјешењe којим су утврђене мјере сузбијања и спречавања ширења заразне болести, авијарна инфлуенца, код дивљих птица (птичји грип) на подручју града Градишка.
Наведене мјере, уведене су 4. новембра 2021. године, од стране ресорног министарства, по добијању налаза од стране ЈУ Ветеринарског института Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука и потврде сумње да је леш дивљег лабуда пронађен у кориту ријеке Саве заражен авијарном инфлуенцом, што је накнадним анализама и потврђено.
У периоду важења мјера, поступајући по рјешењу надлежног министарства, ветеринарски инспектор Градске управе града Градишка, спровео је све прописане мјере, односно вршен је стални мониторинг зараженог и угроженог подручја, али и цијелог подручја града Градишка. С циљем упознавања са мјерама сузбијања и искорјењивања авијарне инфлуенце на подручју града Градишка организовани су састанци са градским ветеринарским организацијама, са ловачким удружењима, а власницима животиња дијељени су леци са препорученим упутама за поступање са живином. Привредном субјекту „Градишка тржница“ д.о.о. Градишка, забрањен је промет трупова живине и јаја из неконтролисаног узгоја.
С обзиром да је од потврде, наведеног случаја прошло 30 дана, те да је у том периоду вршен стални надзор зараженог и угроженог подручја, као и цијеле територије града Градишка и да није било нових случајева угинућа или симптома болести авијарне инфлуенце, на основу процјене ризика болести стекли су се услови за укидање мјера прописаних Рјешењем министарства од 04.11.2021. године.
И даље се препоручује опрез због сталних појава ове болести у земљама окружења.