ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА (COVID-19) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ГРАДИШКА

Post Date: 05/03/2021

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА (COVID-19) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ГРАДИШКА

Број: 02-022- 88 /21
Датум: 05.03.2021. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона o заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бp.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр.97/16 и 36/19), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите општине Градишка у области заштите и спасавања („Службени гласник општине Градишка” бр. 4/13) и чл. 68. и чл. 88. Статута Града Градишка („Службени гласник града Градишка“ бp.4/17 и 5/19), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 15/20) и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 69-1/21, од 04.3.2021. године, а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, са телефонске сједнице одржане, 5.3.2021. године,  командант штаба доноси:

ЗАКЉУЧАК

 1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-Со\/-2 и СОVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва до 11.03.2021. године забрањују се:
  • сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
  • сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
  • рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
  • организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће.
 2. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
 3. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
 4. Изузетно од тачке 2., обавезе ношења заштитне маске су изузета:
  • дјеца млађа од 7 година живота,
  • лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
  • лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката
 1. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
  • услуге пружају заштићени маском,
  • обавезно спроводе мјере дезинфекције,
  • обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
  • придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.
 2. До 11.03.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.).
 3. До 11.03.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
 4. До 11.03.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.
 5. До 11.03.2021. године ограничава се број присутних особа у угоститељским објектима на начин да се број истих одређује у складу са важећим препорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” с тим да се присуство на једној етажи угоститељског објекта ограничава на максимално 50 посјетилаца.
 6. До 03.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих.
 7. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске” за спречавање појаве и ширења С0\/ID-19 болести на радном мјесту.
 8. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, музеји и сл.) дужни су:
  • организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске” са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
  • на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.
 9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске”.
 10. Градска управа и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
  • на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
  • одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
  • омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 11. Надзор над спровођењем овог закључка спроводи Министарство унутрашњих послова, Одјељење за инспекције и Комунална полиција Градске управе Града Градишка.
 12. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. овог Закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске”, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број 90/17, 42/20 и 98/20).
 13. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (СOVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (СО\/ID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број 24/20) се примјењују уз овај закључак.
 14. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Аџић