ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ГРАДИШКА ЗА 2021. ГОДИНУ

Post Date: 24/02/2021

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ГРАДИШКА ЗА 2021. ГОДИНУ

Број:     02-012-1-85 /21
Датум:  24.02.2021. године

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ГРАДИШКА ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина града Градишка је на 2. редовној сједници, одржаној 18.02.2021.године, утврдила  Нацрт ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину, те упутила исти на јавну расправу у трајању од 15 дана.

Програм јавне расправе по овом документу утврђује Градоначелник града Градишка на основу чл. 68. и 133. Статута града Градишка (”Службени гласник града Градишка”, бр.  4/17 и 5/19), а носилац активности је Одјељење за финансије Градске управе града Градишка.

Да би се обезбиједило учешће јавности у процесу доношења Приједлога ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину, те учешће субјеката у његовој изради јавна расправа ће се провести у периоду од 24.02. до 10.03.2021. године.

С тим у вези обавјештавају се заинтересовани грађани, корисници буџетских средстава, привредници, удржења и др., да у наведеном периоду могу достављати своје примједбе, приједлоге и сугестије на текст утврђеног нацрта.

Поменуте примједбе, приједлози и сугестије достављају се у писменој форми на адресу: Град Градишка, Видовданска 1А или у електронској форми на e-mail: gradonacelnik@gradgradiska.com.

Провођење Јавне расправе у писменој и електронској форми условљено је постојећом епидемиолошком ситуацијом и одлукама надлежних органа о ограничењу окупљања.

Нацрт ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину доступан је на званичној интернет страници Града Градишка (www.gradgradiska.com) и Инфо-пулту Градске управе у писаном облику.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Aџић