Održan drugi trening za osoblje DIH-a i članove PAB-a

Post Date: 15/12/2020

Održan drugi trening za osoblje DIH-a i članove PAB-a

U subotu, 12.12.2020. godine u prostorijama Razvojne agencije Gradiška, u okviru projekta  „Razvoj kroz digitalne inovativne habove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru“ održana je druga po redu obuka pod nazivom „Edukacija za DIH osoblje i članove Savjetodavnog odbora“.

Teme sa kojima su se polaznici upoznali u sklopu drugog treninga su: mapiranje korisnika i kreiranje profila korisnika, analiza stakeholdera, SWOT analiza, TOWS analiza i postavljanje strateških i operativnih ciljeva.

Tokom praktičnog rada, polaznici su izradili matricu relevantnih stakeholdera za HUB Gradiška, a na praktičnom primjeru upoznati su i sa SWOT analizom, koju su takođe izradili za potrebe HUB Gradiška.

Edukaciji je prisustvovalo 7 polaznika, 5 zaposlenika Razvojne agencije Gradiška i 2 člana projektnog Savjetodavnog odbora.

Projekat se finansira sredstvima Evropske Unije, putem Programa prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Vodeći partner na ovom projektu je Grad Gradiška, a sprovodi se u saradnji sa partnerima Grad Daruvar i Grad Lipik iz Hrvatske i Opština Kotor iz Crne Gore. Trajanje projekta je 24 mjeseca, a ukupna vrijednost projekta je 1.487,795.35 EUR.  Evropska unija je obezbijedila 85%  sredstava, dok je preostalih 15 % učešće partnera.