ОГЛАС – Нацрти измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке „Градишка – исток“ на јавном увиду

Post Date: 27/07/2020

ОГЛАС – Нацрти измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке „Градишка – исток“ на јавном увиду

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрти измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке „Градишка – исток“ бити на јавном увиду у периоду од 03. августа 2020. године до 03. септембра 2020. године.

Нацрти измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 источног дијела градске зоне Градишке „Градишка – исток“ рађени су за два обухвата:

  1. простор омеђен Улицом Милоша Обилића, Улицом Кнеза Лазара, Видовдаском улицом и Тргом јеврејских страдања;
  2. простор између дијела Видовданске улице, Улице Иве Андрића, дијела Хиландарске улице, Улице Бранка Миљковића, дијела Улице Филипа Вишњића и дијела Улице Ђуре Јакшића, у насељу Сењак.

Нацрти Планова ће бити изложени у просторијама Градске управе Градишка, а увид у Нацрте планова се може извршити сваким радним даном од 7,30 сати до 15,30 сати, као и у просторијама носиоца израде Плана – „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука.

Све информације везане за јавни увид могу се добити у канцеларији број 20 Градске управе града Градишка или на број телефона 051/810-320, а у току трајања јавног увида заинтересовани могу давати примједбе, приједлоге и мишљења која ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми, најкасније до 03. септембра 2020. године.

Погледајте и преузмите просторне планове: