ПОЗИВ за јавну расправу

Post Date: 15/05/2020

ПОЗИВ за јавну расправу

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

На основу члана 48. Став 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. гл. РС“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређењe и грађење Града Градишка,  објављује

П О З И В
за јавну расправу

Обавјештава се јавност да ће се јавне расправе о примједбама на  нацрте докумената просторног уређења одржати 21.05.2020. године, а како слиједи:

  • Нацрт Регулационог плана „Нова Топола-Исток“ и Нацрт Регулационог плана „Нова Топола-Запад“, почетак расправе у 9,00 часова
  • Нацрт Регулационог плана „Кеј“, почетак расправе у 11,00 часова
  • Нацрт Регулационог плана „Стадион“, почетак расправе у 13,00 часова

Јавнe расправе ће се одржати у сали за сједнице Скупштине града Градишка.