ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Post Date: 21/05/2020

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број : 02-012-1-226/20
Датум: 21.05.2020.године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У складу са чланом 62. тачка 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12, 52/14 и 117/17), обавjештавам грађане града Градишка да ће на 32.редовној сједници Скупштине града Градишка, између осталог, предмет разматрања бити Одлука о кредитном задужењу града Градишка .

Поменута сједница Скупштине града Градишка одржаће се у петак 29.05.2020.године у сали  Скупштине града с почетком у 31 часова.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић