ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О МЈЕСТУ КУПОВИНЕ РЕГРЕСИРАНОГ ДИЗЕЛ – ГОРИВА

Post Date: 01/04/2020

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О МЈЕСТУ КУПОВИНЕ РЕГРЕСИРАНОГ ДИЗЕЛ – ГОРИВА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ   ПРОИЗВОЂАЧИМА О МЈЕСТУ
                           КУПОВИНЕ  РЕГРЕСИРАНОГ ДИЗЕЛ – ГОРИВА                                              

Након преузимања захтјева, куповина дизел-горива може се извршити код следећих овлаштених дистрибутера:

  • ,,НЕСТРО ПЕТРОЛ ” – у Градишци и Новој Тополи,
  • ,,КРАЈИНА ПЕТРОЛ ” – у Градишци на транзиту и Горњим Подградцима,
  • ,,МАЏАР ” – Ламинци Брезици,
  • ,,НЕШКОВИЋ ” – у Градишци, Брестовчини и Новој Тополи,
  • ,,БРЧКО ГАС ” – у Градишци на транзиту,
  • ,,СУПЕР ПЕТРОЛ ” – у Градишци,
  • ,,West Šped “ d.o.o. – у Градишци и
  • ,,БП ДРАГСТЕС – у Трошељима и Ровинама   

Приликом куповине захтјев се подноси овлаштеном дистрибутеру, уз приложену (неовјерену) копију личне карте или копије ЈИБ-а за (правна лица).

Све додатне информације могу се добити у шалтер сали града Градишка на шалтеру број 8 или путем телефона: 051/810-408, 051/810-344 и 051/810-343.