ОГЛАС – на јавном увиду Нацрт Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019-2039. године и Нацрт Регулационог плана „Кеј“

Post Date: 10/01/2020

ОГЛАС – на јавном увиду Нацрт Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019-2039. године и Нацрт Регулационог плана „Кеј“

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019-2039. године и Нацрт Регулационог плана „Кеј“ бити на јавном увиду у периоду од 21. јануара до 21. фебруара 2020. године.

Нацрти Планова ће бити изложени у просторијама Градске управе Градишка.  Увид у нацрте планова се може извршити сваким радним даном од 7.30  до 15.30 часова.

Нацрти планова ће бити изложени и у просторијама носиоца израде плана „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука.

Нацрт Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова ће бити изложен у просторијама Мјесне заједнице Орахова.

У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми.

Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрте планова се могу дати или послати најкасније 21. фебруара 2020. године.

Све информације везано за јавни увид Нацрта Урбаинстичког плана за насељено мјесто Орахова могу се добити у канцеларији  број 4 или на тел. бр. 051/ 810-304, а за Регулациони план „Кеј“ у канцеларији бр. 12 или на број тел.  051/810-312.

Преузмите Нацрте: