Прелиминарна листа корисника средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

Post Date: 11/11/2019

Прелиминарна листа корисника средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
КОМИСИЈA ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ЗАПОШЉАВАЊУ У ПАРТНЕРСТВУ СА МЕГ ПРОЈЕКТОМ КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЧЕТНИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ

Број: 02-3-3-3/19
Датум: 11.11.2019. године

На основу Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању („Службени гласник града Градишка“, број 15/18) и Јавног позива за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању, број 02-3-3/19 од 25.09.2019. године, Комисија

О Б А В Ј Е Ш Т А В А

Подносиоце пријава на Јавни позив за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању дa сe Прелиминарна листа корисника средстава из Јавног позива налази на оглaсној плочи и интернет страници Градске управе града Градишка.

Пoтрeбнe инфoрмaциje мoгу сe дoбити нa телефоне 051/810-341 и 051/810-344.

Прилог:

– Прелиминарна листа корисника средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

Комисија

1. Данило Шобот с.р., предсједник

2. Јасминка Калајџија с.р., члан

3. Зоран Тубин с.р., члан