ЈАВНИ ПОЗИВ – достављање приједлога и сугестија заинтересованих лица која су власници непокретности у обухвату плана (Одлука о приступању изради Регулационог плана „Кеј“)

Post Date: 04/10/2019

ЈАВНИ ПОЗИВ – достављање приједлога и сугестија заинтересованих лица која су власници непокретности у обухвату плана (Одлука о приступању изради Регулационог плана „Кеј“)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА

Ј А В Н И    П О З И В

Скупштина града Градишка је на сједници одржаној 19.09.2019. године  усвојила  Одлуку о приступању изради Регулационог плана „Кеј“. План обухвата простор површине приближно 10 hа, омеђен  простором  између улице Обала војводе Степе  (од моста до Кајак клуба, улице Саве Мандића, улице  Милутина Бојића, дијела Хиландарске улице, улице Бранка Миљковића и улице Војводе Бојовића.)

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату овог плана, да у року од 15 дана од дана објављивања овог позива доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту које је у њиховом власништву. Приједлози и сугестије се достављају у писменој форми и предају у канцеларији број 4, у шалтер сали Градске управе Градишка.

Рок за достављање је 22.10.2019. године.